چاپ مطلب
گروه : خبر
/ با پویش ترافیک
تاریخ : 9 شهريور, 1398 - 09:17
داور جشنواره ترافیکاتور: استفاده از بستر هنر برای توسعه فرهنگ ترافیک موثر است

داور جشنواره ترافیکاتور گفت: قدم‌های فرهنگی و هنری کمک کننده و تکمیل کننده‌ قدم اصلی یعنی بستر سازی هستند و استفاده از بستر هنر برای توسعه فرهنگ ترافیک موثر است.

محمدعلی خوشکام در گفتگو با خبرنگار ترفیکال در رابطه با برگزاری جشنواره های هنری قصه آدم و هوا اظهار داشت: در بعد اول یک تحرک اجتماعی در زمینه هنر اتفاق می افتد و این موضوع اثرگذاری خود را دارد و تبلیغات شهری این جشنواره هم میتواند اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ارسال آثار از شهرهای دیگر گفت: کیفیت برگزاری جشنواره خوب بود و با توجه به ارسال آثار از شهرهای دیگر، متوجه شدیم که بعضی از موضوعات جشنواره در شهرهای دیگر هم به عنوان یک معضل شناخته شده است؛ کیفیت آثار به نسبت ابعاد جشنواره خوب و مطلوب بود.
داور بخش ترافیکاتور جشنواره با بیان اینکه قدم اصلی، فراهم شدن شرایط استفاده از دوچرخه است عنوان کرد: فارغ از هنر، اگر بستر استفاده از دوچرخه فراهم بشود، فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل پاک هم ایجاد می‌شود؛ قدم‌های فرهنگی کمک کننده به این قدم اصلی هستند و قطعا اگر بستر کار هنری آماده نباشد، این کار اثرگذار نیست.